Multiconsult ASA – LINK arkitektur AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Arkitekttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.08.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Multiconsult ASA (org. nr 910 253 158) erverver LINK arkitektur AS (org. nr. 975 999 726)