Mustad Eiendom AS – Elvetunet ANS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mustad Eiendom AS (org.nr. 923 265 562), oppkjøp av Elvetunet ANS (org.nr. 988 408 166).Meldt til Konkurransetilsynet