Mustad Eiendom AS – Granfos Næringspark AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Mustad Eiendom AS (org. nr. 923265562) erverver 100 % av aksjene i Granfos Næringspark AS (org. nr. 992670401)