Myhre Drift AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked er detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Myhre Drift AS (org.nr. 987 695 587), overtakelse av varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Sørsileiret.Meldt til Konkurransetilsynet