Mysen Kornsilo og Mølle sa – Lekum Mølle as

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Handel med korn, kraftfor og driftsmidler til jordbruk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Mysen Kornsilo og Mølle sa (org. nr. 851970452) kjøper Lekum Mølle as (org.nr. 971213078)