N. W. Damm & Søn AS – Hilt og Hansteen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: De berørte markeder omfatter særlig sakprosa for voksne, men også noe skjønnlitteratur, i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

N. W. Damm & Søn AS (org.nr. 948 061 937), oppkjøp av samtlige aksjer i Hilt og Hansteen AS (org.nr. 934 261 208).Meldt til Konkurransetilsynet