N. W. Damm & Søn AS – Tanum AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av bøker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

N. W. Damm & Søn AS (org.nr. 948 061 937), oppkjøp av Tanum AS (org.nr. 914 752 876).Meldt til Konkurransetilsynet