NAF Assistanse AS – Viking Veitjeneste AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bergertjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.11.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NAF Assistanse AS (org. nr. 979415656) erverver 100 % av Viking Veitjeneste AS (org. nr. 918081054)