Nammo AS – Bakelittfabrikken AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: ammunisjonsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nammo AS (org.nr. 979 984 731), oppkjøp av Bakelittfabrikken AS (org.nr. 977 159 431).Meldt til Konkurransetilsynet