NamPac Acquisition Oy – Tamro MedLab Oy

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for helseprodukter og laboratorieprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NamPac Acquisition Oy (finsk org.nr. 2039640-1), oppkjøp av Tamro MedLab Oy (finsk org.nr. 1558201-5).Meldt til Konkurransetilsynet