Nærbutikken 1 AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nærbutikken 1 AS (org. nr. 989432818) overtar varebeholdningen og driften av en fiflial i ICA Detalj AS (org. nr. 963132794)