National Oilwell, Inc. og Varco International, Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innen olje- og gassvirksomhet. Partene leverer i første rekke produkter og tjenester knyttet til bore- og brønnoperasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Fusjon mellom de amerikanske selskapene National Oilwell, Inc. og Varco International, Inc. Involverte foretak i Norge er National Oilwell Norway AS (org.nr. 936 738 540), Hitec AS (org.nr. 979 901 526), Hydralift AS (org.nr. 984 755 481), National Oilwell Sogne AS (org.nr. 985 316 511), Molde Produksjonssenter AS (org.nr. 983 206 891), Varco Norge AS (org.nr. 946 068 543), Tuboscope Norge AS (org.nr. 959 237 166) og Brandt Norge (org.nr. 984 422 547).Meldt til Konkurransetilsynet