National Oilwell Norway AS – NKT Flexibles I/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

National Oilwell Norway AS (org. nr. 936738540) erverver 100 % ab aksjene i NKT Flexibles I/S (org. nr. 24255298, Danmark)