National Oilwell Varco, Inc – Grant Prideco, Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Boring og komplettering av olje- og gassbrønner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

National Oilwell Varco, Inc (org. nr. 76-0475815, USA) erverver alle utestående aksjer i Grant Prideco, Inc. (org. nr. 76-0312499, USA)