National Oilwell Varco Norway AS – Fjords Processing 1 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Prosess-støttesystemer for olje, gass og vann

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.11.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

National Oilwell Varco Norway AS (org.nr. 936738540) erverver samtlige aksjer i Fjords Processing 1 AS (org.nr. 914274060)