National Oilwell Varco Norway AS – Petro Tools Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utstyr og service til olje- og gassinstallasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.06.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

National Oilwell Varco Norway AS (org.nr. 936738540) ovetar alle aksjene i Petro Tools Holding AS (org.nr. 892482012)