Natural ASA og GC Rieber Oils AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Omega-3-markedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Natural ASA (org.nr. 950 293 225) og GC Rieber Oils AS (org.nr. 831 016 272), opprettelse av fellesforetak.Meldt til Konkurransetilsynet