NCC Construction AS – Carl C Fon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygg- og anleggsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.05.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NCC Construction AS (org. nr. 911274426) erverver 100 % av aksjene i Carl C Fon AS (org. nr. 982015812)