NCC Construction AS – OKK Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NCC Construction AS (org. nr. 911274426) erverver 100 % av aksjene i OKK Entreprenør AS (org. nr. 938491860)