NCC Roads AS – Agder Asfalt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Asfaltproduksjon og asfaltlegging

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NCC Roads AS (org.nr. 984884176) erverver 100 % av aksjene i Agder Asfalt AS (org. nr. 992655577)