NCC Roads AS – Bete Asfalt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: asfaltentreprise-markedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NCC Roads AS (org.nr. 984 884 176), oppkjøp av Bete Asfalt AS (org.nr. 970 907 092).Meldt til Konkurransetilsynet