Neas AS – Nexus Drift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: servicetjenester til eiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Neas AS (org.nr. 965 340 343), oppkjøp av Nexus Drift AS (org.nr. 883 872 592).Meldt til Konkurransetilsynet