Neas AS – Totalreform AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: relokalisering/flytting av virksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Neas AS (org.nr. 965 340 343), oppkjøp av Totalreform AS (org.nr. 939 497 900).Meldt til Konkurransetilsynet