Neas ASA – Miljørenhold Innlandet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Renholdstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.05.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Neas ASA (org. nr. 965340343) erverver aksjer i Miljørenhold Innlandet AS (org. nr. 986840605)