NEG AS – Norsk Biobrensel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av briketter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.07.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NEG AS (org. nr. 991860398) erverver aksjer i Norsk Biobrensel AS (org. nr. 984987893)