Nemko AS – Nemko Comlab AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for testing og sertifisering av elektrisk produktsikkerhet og markedet for testing av kommunikasjons-, data- og bredbåndsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nemko AS (org.nr. 974 404 532), oppkjøp av Nemko Comlab AS (org.nr. 984 592 418).Meldt til Konkurransetilsynet