Nemo Engineering AS – Haatech AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Undervannsløsninger for olje- og gassrørledninger.Mekaniske konstruksjoner til undersjøisk bruk i olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nemo Engineering AS (org.nr. 983814778) erverver 52% av aksjene i Haatech AS (org.nr. 947116940)