Nemo Holding AS – Nemo Engineering AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Undervannsløsninger til olje- og gassrørledninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nemo Holding AS (org.nr. 987073128), oppkjøp av Nemo Engineering AS (org.nr. 983814778)