Neptune Energy Norge AS – VNG Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Lete- og produksjonsselskap i olje- og gassmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Neptune Energy Norge AS (org.nr. 983 426 417) erverver 100 % av aksjene i VNG Norge AS (org.nr. 934 651 758)