Nergård AS – Aksel Hansen AS / Aksel Hansen Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fisk- og sjømatprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.09.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nergård AS (org.nr. 965 618 910) erverver 100% av aksjene i Aksel Hansen AS (org.nr. 976 907 396) og Aksel Hansen Eiendom AS (976 907 469)