Nergård Holding AS – Nergård AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskeri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.09.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nergård Holding AS (org. nr. 995964163) kjøper aksjer i Nergård AS (org. nr. 965618910)