Nes Holding AS – Nordgreen og Frønsdal AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Nybygg privat, samt nærings- og kommunale bygg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nes Holding AS (org. nr. 975950247) erverver 100 % av aksjene i  Nordgreen og Frønsdal AS (org. nr. 914703697)