Nes Prestegjelds Sparebank – Hol Sparebank

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bankvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nes Prestegjelds Sparebank (org. nr. 837889812) fusjonerer med Hol Sparebank (org. nr. 937889720)