Netcompany A/S – Mesan AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.11.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Netcompany A/S (org.nr. 21783684 Danmark) kjøper samtlige aksjer i Mesan AS (org.nr. 881886472)