Netel AS – Nett-tjenester AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Distribusjonsnettverk, regionale nettverk, elektro- og montørtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.05.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Netel AS (org.nr. 983096514) overtar 100% av aksjene i Nett-tjenester AS (org.nr. 995627868)