Netel AS – Site Service AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT- og telekomtjenester. Drift og vedlikehold av tele- og kommunikasjonsnettverk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.04.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Netel AS (org.nr. 983096514) erverver Site Service AS (org.nr. 996427544)