NetNordic Holding AS – IPnett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NetNordic Holding AS (org.nr. 993037079) kjøper 90,18 % av aksjene i IPnett AS (org.nr. 964176442)