Nets Holding A/S – DIBS Payment Services AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tekniske løsninger for betaling via internett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.11.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nets Holding A/S (Org. nr. 27225993, Danmark) erverver kontroll over DIBS Payment Services AB (org. nr. 556500-5021, Sverige)