Netsecurity AS – Data Equipment AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-sikkerhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.04.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Netsecurity AS (org.nr. 993856886) kjøper samtlige aksjer i Data Equipment AS (org.nr. 93347423)