Netshop AS – Hattelco AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Distribusjon av datarelaterte produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.09.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Netshop AS (org. nr. 986011889) overtar samtlige aksjer i Hattelco AS (org. nr. 977041325)