Nettbuss AS – Turistbuss Bergen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Turbusstransport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.01.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nettbuss AS (org. nr. 976984394) kjøper aksjer i Turistbuss Bergen AS (org. nr. 977566657) og oppnår felles kontroll