Nettpartner AS – Kontaktledningssørvis anlegg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektriske kontaktledninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.08.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nettpartner AS (org nr 980402711) kjøper aksjer i Kontaktledningssørvis anlegg AS (org nr 892476152)