Nettpartner AS – Sønnico AS avd. KRS Kraft

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tekniske installasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.10.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nettpartner AS (org. nr. 980402711) kjøper Sønnico AS avd. KRS Kraft (org. nr. 976950812)