Nettpartner Holding AS – Istad Energimotasje AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektroentreprenørtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.02.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nettpartner Holding AS (org.nr. 998407567) erverver kontroll i Istad Energimontasje AS (org.nr. 979379358). Påfølgende fusjon av Istad Energimontasje AS og prosjektdivisjonen i Nettpartner AS (org.nr. 980402711, datterselskap til Nettpartner Holding AS)