Network Norway AS – Lebara AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mobiltelefonitjenester til private

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Network Norway AS (org. nr. 983714463) erverver 100 % av aksjene i Lebara AS (org. nr. 984343248)