Neumann Bygg AS – Knapstad Byggemarked AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Neumann Bygg AS (org.nr 877 270 122) erverver 100% av aksjene i Knapstad Byggemarked AS (org.nr 950 429 704)