News Corporation – Shine Limited

Berørte markeder ikon Berørte markeder: TV-produksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

News Corporation (org. nr. 3718763, USA) erverver 100 % av aksjene i Shine Limited (org. nr. 04001973, UK)