NextGenTel AS – Bredbåndsprogrammet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bredbåndsrelatert infrastruktur og bredbåndsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NextGenTel AS (org.nr. 981 649 141), kjøp av samtlige aksjer i Bredbåndsprogrammet AS (org.nr. 988 677 188).Meldt til Konkurransetilsynet