NG Eiendom Øst AS – Hasle Næringstun AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Eiendom Øst AS (org.nr. 981 642 236), oppkjøp av Hasle Næringstun AS (org.nr. 917 172 633).Meldt til Konkurransetilsynet