NG Kiwi Innland AS – Aurdal Mat og Bensin AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare- og servicehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.10.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Kiwi Innland AS (org. nr. 982897564) erverver virksomheten i Aurdal Mat og Bensin AS (org. nr. 877179672)